TemaPM – Effekter på bostadsbyggandet i Skåne som en effekt av ESS och MAX IV

Hinder och möjligheter för ett ökat bostadsbyggande i Skåne.  

Bristen på bostäder i Skåne riskerar att hota tillväxten. Om inte kommunerna får igång sitt byggande så kan de gå miste om den hävstångseffekt som ESS och MAX IV kan innebära för samhällsutvecklingen i regionen. Förtätning av stadsmiljön i kollektivtrafiknära lägen kommer att vara viktigt för de kommuner som vill få del av effekten av 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter