TemaPM – Effekter på bostadsbyggandet i Skåne som en effekt av ESS och MAX IV

Hinder och möjligheter för ett ökat bostadsbyggande i Skåne.  

Bristen på bostäder i Skåne riskerar att hota tillväxten. Om inte kommunerna får igång sitt byggande så kan de gå miste om den hävstångseffekt som ESS och MAX IV kan innebära för samhällsutvecklingen i regionen. Förtätning av stadsmiljön i kollektivtrafiknära lägen kommer att vara viktigt för de kommuner som vill få del av effekten av 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.