Digital infrastruktur för rörlig bild i Skåne

Genom pilotprojektet Digital infrastruktur för rörlig bild i Skåne som pågått under åren 2010-2012 har några skånska kommuner fördjupat sig i frågor och skaffat sig värdefull kunskap om digitala arrangemang, hur man kan utveckla samarbeten inom den egna kommunen och eller med andra kommuner och aktörer.

Omslag Digital infrastruktur rörlig bild SkåneRapporten tar upp fyra delprojekt: 

  • Tester med flervägskommunikation mellan orter i Skåne (Svalöv och Skurup)
  • Projektering av flexibla digitala visningslösningar på bibliotek
  • Utforskande av möjligheter för lärande via en digital infrastruktur
  • Projektering av en digital plattform för rörlig bild 

Om pilotprojektet

Film i Skåne har varit ansvarig för projektet i samverkan med Kultur Skåne och med finansiering från Regionala tillväxtnämnden samt Region Skånes kulturnämnd. Film i Skåne har stått för samordnande projektledning och har tillsammans med kommunerna Kävlinge, Lomma, Skurup och Svalöv samt Media Evolution genomfört pilotprojektet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!