Detta är Skåne

Den skånska infrastrukturen står inför flera stora utmaningar. Inte minst utgör regionen i dagsläget en rejäl flaskhals för godstrafiken, vilket på- verkar hela Sverige negativt.

Genom att samla fysisk planering, bostadsbyggande och infrastruktur under ett tak har det varit möjligt att se vilka investeringar som bäst möter de stora behoven. Detta har resulterat i Skånebilden – ett väl förankrat förslag för prioriteringar i infrastrukturen och sträckning av den nya höghastighetsbanan.

Dokument

  • Broschyr: Detta är Skåne

    ( .pdf, 4,7 MB)

    Ladda ner

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter