Den socioekonomiska segregationen i Skåne

Genom Region Skånes arbete med att ta fram Regionplan för Skåne 2022–2040 har behovet av att öka förståelsen för den socioekonomiska segregationens orsaker och konsekvenser uppmärksammats.

Som en del i att öka förståelsen har Region Skåne uppdragit Ramboll Management Consulting (Ramboll) att ta fram en kunskapsöversikt om segregation, en nulägesanalys av den socioekonomiska segregationen i Skåne, genomföra en sambandsanalys mellan socioekonomi och tillgänglighet till arbetsplatser, undersöka hur tillgängligheten har utvecklats över tid samt genomföra seminarier med relevanta aktörer.

Dokument

  • Den socioekonomiska segregationen i Skåne

    ( .pdf, 4 MB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.