Danmark og Sverige - danskere og svenskere

Samarbetet mellan Danmark och Sverige hämmas av att vi har föreställningar om varandra som inte stämmer. Boken försöker närma sig de verkliga skillnaderna och likheterna.

Danmark og Sverige - omslag

Den slår fast att även om skillnaderna på många områden är små, så är de ändå så stora att om man inte uppmärksammar dem så kan de skada samarbetet mellan länderna. Samtidigt kan de, om de uppmärksammas, bidra till att skapa synergieffekter till båda länders fördel.

Boken är skriven på danska av Uffe Palludan.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter