Cykelbokslut 2017

Regionalt cykelbokslut för Skåne följer upp hur det går för Skåne i arbetet med cykel.

Ambitionerna är stora när det gäller att öka andelen cykelresor, men också att göra cyklingen bättre och säkrare.

I cykelbokslutet presenteras några nyckeltal som visar var vi befinner oss just nu, men också var vi vill vara i framtiden.

Dokument

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter