Broschyr: Byggstart Sverige

Varför behövs en ny stambana? Vilka utmaningar finns? Vad händer om vi inte bygger? Här presenteras hur en ny stambana påverkar hela landet.

Alla är överens om att Sveriges infrastruktur behöver rustas för framtiden. Inte minst i Skåne, som dras med flaskhalsar försenade tåg och andra störningar. Men även på det nationella planet är utmaningarna många. Det förslag som löser flest av dem, och därmed skapar mest nytta för samhället, är en ny stambana för höghastighetståg.

Dokument

  • Broschyr: Byggstart Sverige

    ( .pdf, 3 MB)

    Ladda ner

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter