Byggstart Skåne - Infrastruktur för Sveriges utveckling

Den skånska infrastrukturen står inför flera stora utmaningar. I denna broschyr har vi sammanfattat Skånes prioriteringar för vår framtida infrastruktur.

I slutet av mars 2017 fick Trafikverket i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag på ny nationell transportplan för åren 2018–2029. I det arbetet ingår Sverigeförhandlingen som en del av kommande års infrastrukturplanering på nationell, regional och kommunal nivå.

I Skåne finns sedan 25 juni 2015 en gemensam plattform för de satsningar som krävs i Skåne – Skånebilden. Det är en överenskommelse som tar avstamp i hur
infrastrukturen behöver byggas ut för att fortsätta utveckla Skåne – och Sverige – på ett hållbart sätt.

Dokument

  • Broschyr Byggstart Skåne

    ( .pdf, 4,3 MB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!