Byggstart Skåne - Infrastruktur för Sveriges utveckling

Den skånska infrastrukturen står inför flera stora utmaningar. I denna broschyr har vi sammanfattat Skånes prioriteringar för vår framtida infrastruktur.

I slutet av mars 2017 fick Trafikverket i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag på ny nationell transportplan för åren 2018–2029. I det arbetet ingår Sverigeförhandlingen som en del av kommande års infrastrukturplanering på nationell, regional och kommunal nivå.

I Skåne finns sedan 25 juni 2015 en gemensam plattform för de satsningar som krävs i Skåne – Skånebilden. Det är en överenskommelse som tar avstamp i hur
infrastrukturen behöver byggas ut för att fortsätta utveckla Skåne – och Sverige – på ett hållbart sätt.

Dokument

  • Broschyr Byggstart Skåne

    ( .pdf, 4,3 MB)

    Ladda ner

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter