Byggsektorn i Skåne

Som ett led i arbetet med regional utveckling vill Region Skåne fördjupa kunskaperna om byggsektorn i Skåne.

Trots en växande utlandskonkurrens har sysselsättningen inom byggbranschen växt med ca 12 000 personer sedan år 2000 och är därmed en av de snabbast växande branscherna i Skåne.

Region Skåne har därför uppdragit åt WSP Analys & Strategi att ta fram denna rapport, som omfattar historik, nuläge, framtid samt strategiska rekommendationer för byggbranschen.

Dokument

  • Byggsektorn i Skåne

    ( .pdf, 4 MB)

    Ladda ner
  • Byggsektorn i Skåne - kortversion

    ( .pdf, 1,2 MB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!