Byggsektorn i Skåne

Som ett led i arbetet med regional utveckling vill Region Skåne fördjupa kunskaperna om byggsektorn i Skåne.

Trots en växande utlandskonkurrens har sysselsättningen inom byggbranschen växt med ca 12 000 personer sedan år 2000 och är därmed en av de snabbast växande branscherna i Skåne.

Region Skåne har därför uppdragit åt WSP Analys & Strategi att ta fram denna rapport, som omfattar historik, nuläge, framtid samt strategiska rekommendationer för byggbranschen.

Dokument

  • Byggsektorn i Skåne

    ( .pdf, 4 MB)

    Ladda ner
  • Byggsektorn i Skåne - kortversion

    ( .pdf, 1,2 MB)

    Ladda ner

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter