Byggsektorn i Skåne

Som ett led i arbetet med regional utveckling vill Region Skåne fördjupa kunskaperna om byggsektorn i Skåne.

Trots en växande utlandskonkurrens har sysselsättningen inom byggbranschen växt med ca 12 000 personer sedan år 2000 och är därmed en av de snabbast växande branscherna i Skåne.

Region Skåne har därför uppdragit åt WSP Analys & Strategi att ta fram denna rapport, som omfattar historik, nuläge, framtid samt strategiska rekommendationer för byggbranschen.

Dokument

  • Byggsektorn i Skåne

    ( .pdf, 4 MB)

    Ladda ner
  • Byggsektorn i Skåne - kortversion

    ( .pdf, 1,2 MB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.