Bostadsbyggande under olika konjunkturcykler

En översikt av politiska beslut och bostadsbyggande mellan 1990-2017.

omslag rapport: rapsfält, vindmöllaJuni Strategi har på uppdrag av Region Skåne genomfört en analys om bostadsbyggande i regionen över olika konjunkturcykler kopplat till nationella beslut med möjlig påverkan på bostadsbyggandet.

Analysen bygger på statistiska underlag, rapporter och utredningar samt djupintervjuer med kommunala tjänstemän och företrädare för kommunala och kommersiella bostadsbolag.

Dokument

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!