Bostadsbyggande under olika konjunkturcykler

En översikt av politiska beslut och bostadsbyggande mellan 1990-2017.

omslag rapport: rapsfält, vindmöllaJuni Strategi har på uppdrag av Region Skåne genomfört en analys om bostadsbyggande i regionen över olika konjunkturcykler kopplat till nationella beslut med möjlig påverkan på bostadsbyggandet.

Analysen bygger på statistiska underlag, rapporter och utredningar samt djupintervjuer med kommunala tjänstemän och företrädare för kommunala och kommersiella bostadsbolag.

Dokument

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter