Bokstart Skåne - digital rapport

I rapporten samlas efter hand artiklar från både forskningscirklar och följeforskningsprojekt som ingår i Region Skånes satsningar inom Bokstart Skåne.

Bokstart Skåne - en digital rapportBokstart är en bred nationell satsning som vänder sig till föräldrar och vuxna i små barns (0-3 år) närhet, för att tidigt stimulera språkutveckling. Föräldrar uppmuntras att prata, läsa, sjunga, rimma och ramsa med barnet. Bokstart bygger på samverkan mellan folkbibliotek, barnhälsovård och förskola som alla har ett uppdrag att arbeta med små barns språkutveckling.

En forskningscirkel är en metod och mötesplats för kunskapsbildning och professionell utveckling och genom det ett redskap för förändring och utveckling av verksamheten. Att vara med i en forskningscirkel innebär att deltagarna träffar en forskare från Malmö universitet en gång i månaden.

Dokument

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!