Boendesegregationen i Skåne

För att kunna arbeta med att förverkliga strategin och målbilden det öppna Skåne behövs kunskapsunderlag och uppföljning av arbetet.

Orange framsida med hexagoner och text.

Syftet med studien är att kartlägga om huruvida olika grupper i samhället i Skåne lever och bor isolerade från andra grupper. På detta sätt skapar vi ett underlag för att kunna bygga ett socialt hållbart och öppet Skåne.

Läs också vår Skåneanalys som är en sammanfattning av och introduktion till Boendesegregationen i Skåne.

Dokument

  • Studie boendesegregation

    ( .pdf, 6,6 MB)

    Ladda ner
  • Skåneanalysen

    ( .pdf, 245 kB)

    Ladda ner

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter