Biogasrapport - biogas, tillväxt och sysselsättning

Syftet med studien är att visa på och kvantifiera biogasens samhällsnyttor i regionen med fokus på sysselsättning, miljö, samhällsekonomi, investeringar, minskad sårbarhet och bruttoregionalprodukt.

Biogasrapport - biogas, tillväxt och sysselsättningFörutom att gynna miljön förväntas Skånes färdplan för biogas också resultera i ökad sysselsättning, nya företag, investeringar och övergripande positiva effekter på bruttoregionalprodukten.

Men det finns ett behov av att förbättra kunskapsunderlaget på vilka effekter som biogasen skapar i Skåne och dess bidrag till en grön tillväxt.

I juni 2012 gav Region Skåne därför WSP Analys & Strategi i uppdrag att uppskatta effekterna av en ökad biogasproduktion i Skåne.

 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.