Biogasrapport - biogas, tillväxt och sysselsättning

Syftet med studien är att visa på och kvantifiera biogasens samhällsnyttor i regionen med fokus på sysselsättning, miljö, samhällsekonomi, investeringar, minskad sårbarhet och bruttoregionalprodukt.

Biogasrapport - biogas, tillväxt och sysselsättningFörutom att gynna miljön förväntas Skånes färdplan för biogas också resultera i ökad sysselsättning, nya företag, investeringar och övergripande positiva effekter på bruttoregionalprodukten.

Men det finns ett behov av att förbättra kunskapsunderlaget på vilka effekter som biogasen skapar i Skåne och dess bidrag till en grön tillväxt.

I juni 2012 gav Region Skåne därför WSP Analys & Strategi i uppdrag att uppskatta effekterna av en ökad biogasproduktion i Skåne.

 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!