Biogasrapport - biogas, tillväxt och sysselsättning

Syftet med studien är att visa på och kvantifiera biogasens samhällsnyttor i regionen med fokus på sysselsättning, miljö, samhällsekonomi, investeringar, minskad sårbarhet och bruttoregionalprodukt.

Biogasrapport - biogas, tillväxt och sysselsättningFörutom att gynna miljön förväntas Skånes färdplan för biogas också resultera i ökad sysselsättning, nya företag, investeringar och övergripande positiva effekter på bruttoregionalprodukten.

Men det finns ett behov av att förbättra kunskapsunderlaget på vilka effekter som biogasen skapar i Skåne och dess bidrag till en grön tillväxt.

I juni 2012 gav Region Skåne därför WSP Analys & Strategi i uppdrag att uppskatta effekterna av en ökad biogasproduktion i Skåne.

 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter