Biogaspotential från akvatiska substrat i Skåne

Region Skåne har tillsammans med Malmö stad och Trelleborgs kommun tagit fram två delrapporter kring biogaspotentialen hos alger på stränder, fiskrens, musslor, vass och mikroalger.

Rapporten har tagits fram inom ramen för  projektet Bucefalos, finansierat av EU:s LIFE+ program, som fokuserade på upptag av näringsämnen ut vattnet samtidigt som produktion av nya eller existerande produkter möjliggörs. Rapporterna är en potentialstudie som ingår som en del i projektet och syftet är att kartlägga olika källor, användning och odlingspotential för akvatiska biomassa ur ett kommunalt perspektiv.

En kartläggning gjordes över hur stor volym akvatisk biomassa som finns samt kan tillföras genom odling inom Skånes gränser, sedan uppskattades metanpotentialen utifrån biomassan.

Dokument

  • Delrapport 1: Biogaspotential hos alger på stränderna och fiskrens

    ( .pdf, 1,4 MB)

    Ladda ner
  • Delrapport 2: biogaspotentialen hos musslor, vass och mikroalger

    ( .pdf, 1,9 MB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.