Biogaspotential från akvatiska substrat i Skåne

Region Skåne har tillsammans med Malmö stad och Trelleborgs kommun tagit fram två delrapporter kring biogaspotentialen hos alger på stränder, fiskrens, musslor, vass och mikroalger.

Rapporten har tagits fram inom ramen för  projektet Bucefalos, finansierat av EU:s LIFE+ program, som fokuserade på upptag av näringsämnen ut vattnet samtidigt som produktion av nya eller existerande produkter möjliggörs. Rapporterna är en potentialstudie som ingår som en del i projektet och syftet är att kartlägga olika källor, användning och odlingspotential för akvatiska biomassa ur ett kommunalt perspektiv.

En kartläggning gjordes över hur stor volym akvatisk biomassa som finns samt kan tillföras genom odling inom Skånes gränser, sedan uppskattades metanpotentialen utifrån biomassan.

Dokument

  • Delrapport 1: Biogaspotential hos alger på stränderna och fiskrens

    ( .pdf, 1,4 MB)

    Ladda ner
  • Delrapport 2: biogaspotentialen hos musslor, vass och mikroalger

    ( .pdf, 1,9 MB)

    Ladda ner

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter