Barriärer i vardagen

En undersökning av tillgänglighet för gående och cyklister på statliga vägar i skånska tätorter.

Tillgänglighet och trafiksäkerhet för gång och cykel i tätorter är en grundläggande förutsättning för att boende ska kunna ta sig till målpunkter som till exempel kollektivtrafik och fritidsaktiviteter utan att vara beroende av bil. 

Region Skåne har identifierat 105 tätorter vilka korsas av en eller flera statliga vägar. Kreeras uppdrag går ut på att undersöka vilka statliga vägar i tätorten som utgör ett hinder för tillgängligheten med gång eller cykel, till exempel för att kunna ta sig till ortcentrum, kollektivtrafik, skolor eller fritidsaktiviteter.

Dokument

  • Barriärer i vardagen

    ( .pdf, 20,8 MB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.