Barn och föräldrar i Skåne 2014

Rapporten bygger på information från folkhälsoenkät "Barn och Föräldrar i Skåne 2013". Drygt 30 000 småbarnsföräldrar till barn som under år 2013 fyllde 8 månader eller 4 år fick enkäten.

Barn och föräldrar i Skåne 2014Folkhälsoenkät "Barn och Föräldrar i Skåne 2013" har som syfte att ytterligare öka kunskapen om de små barnens och deras föräldrars hälsa och levnadsförhållanden, att möjliggöra fördjupade analyser av fördelningen av hälsa och hälsorisker i olika delar av befolkningen samt att kunna följa utvecklingen över tid.

Rapporten är ett led i Region Skånes fortlöpande rapportering om fördelningen av hälsa, hälsorisker och levnadsförhållanden i den skånska befolkningen. 

Resultat uppdelade på kommunnivå

I excelfilen redovisar vi kommunresultat ur "Barn och Föräldrarapport i Skåne 2014", registerdata från Barnhälsovården samt enkätdata från undersökningen "Barn och Föräldrar i Skåne 2013".

Dokument

 • Rapport

  ( .pdf, 1,3 mB)

  Ladda ner
 • Enkät 8 månader

  ( .pdf, 512 kB)

  Ladda ner
 • Enkät 4 år

  ( .pdf, 511 kB)

  Ladda ner
 • Barn och föräldrar 2014 – kommunresultat

  ( .xlsx, 132 kB)

  Ladda ner

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter