Barn, miljö och hälsa

Rapporten handlar om skånska barns miljö hemma, i skolan och på fritiden. 

Barn, hälsa och miljöRapporten tar upp buller, luftföroreningar och miljögifter, mat och motion, och barns exponering för vuxnas tobaksrökning. Även förskolor har undersökts.

Rapporten visar att skånska barn överlag mår bra, men att det behövs ett ökat barnperspektiv i samhällsplaneringen. Bland annat är många förskolegårdar inte att betrakta som barnvänliga.

Rapporten bygger på data från Barnens miljöhälsoenkät 2003 och 2011, flera andra enkätundersökningar som gjorts i södra Sverige samt den första stora enkätundersökningen som gjorts om den fysiska miljön i förskolan. Ett viktigt komplement är erfarenheterna från arbetet i Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!