Axplock och ögonblick: berättelser om Region Skånes satsningar på kultur

I Axplock och ögonblick lyfter vi årligen fram berättelser om Region Skånes satsningar på kultur. Det här är berättelser från 2015 för det sista året av kulturplanperioden 2013-2015.

Ingångssida till Axplock och ögonblick från 2015, en digital rapport. Skåne har ett rikt och varierat konst- och kulturutbud – vi har flera verksamheter som utmärker sig både nationellt och internationellt. En viktig förutsättning för detta konst- och kulturutbud är kulturnämndens verksamhetsbidrag till professionella kulturaktörer - cirka 85 procent av kulturbudgeten - är just sådana verksamhetsbidrag.

Mottagare av verksamhetsbidrag under år 2015 utgör själva basen för urvalet av berättelser i Axplock och ögonblick. Genom ett antal berättelser, speglar vi en del av det stora utbudet som professionella kulturaktörer erbjuder året runt i Skåne. Vi har tidigare gjort tillbakablickar på åren 2013 och 2014.

Årets upplaga av Axplock och ögonblick är en interaktiv pdf som även innehåller bildspel, länkar och korta filmer.

Dokument

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter