Att vara till för alla men inte för allt: Folkbibliotekariers demokratifrämjande arbete

Forskaren Johanna Rivano Eckerdal på Lunds universitet har skrivit en promemoria med rekommendationer för folkbibliotek, särskilt riktad till politiker och folkbibliotekschefer.

PM: Att vara till för alla men inte för allt: Folkbibliotekariers demokratifrämjande arbetePromemorian "Att vara till för alla men inte för allt: Folkbibliotekariers demokratifrämjande arbete" bygger på resultat från en studie av folkbibliotek i fem skånska kommuner, som beskrivs i rapporten "Styrdokumenten i vardagen: en undersökning av kulturpolitiska styrdokuments strategiska och praktiska betydelse för folkbibliotek i fem skånska kommuner".

Kulturpolitiska styrdokument i vardagen

Studien genomfördes under 2016 och 2017 av Johanna Rivano Eckerdal och Hanna Carlsson på Institutionen för Kulturvetenskaper vid Lunds universitet. De medverkande kommunerna var Lund, Osby, Skurup, Tomelilla och Örkelljunga. Studien publicerades i slutet av 2018.

Fokus för studien var bland annat att undersöka hur bibliotekspersonal, politiker och tjänstemän förhåller sig till de styrdokument som reglerar och eller påverkar biblioteksverksamhet. Den handlade också om hur bibliotekslagen, kultur- och biblioteksplaner gestaltas i det dagliga arbetet vid folkbibliotek.

Reflektioner och rekommendationer

Med utgångspunkt i resultaten av studien har en av forskarna, Johanna Rivano Eckerdal, formulerat ett antal reflektioner och rekommendationer för folkbibliotek, som främst riktar sig till politiker med ansvar för folkbiblioteksfrågor och till folkbibliotekschefer. Rekommendationerna lyfter bland annat folkbibliotekets och folkbibliotekariers demokratiska roll.

- Den roll biblioteksverksamheten och dess personal har för det demokratiska samhället bör uppmärksammas och bekräftas. Studien visar att folkbibliotekarier i sitt yrkesutövande verkar i lagens riktning. Folkbibliotekarier främjar därmed i sitt yrkesutövande demokratins fortlevnad på en konkret och praktisk nivå vid det lokala folkbiblioteket, skriver Johanna Rivano Eckerdal.

Studien ger också ett starkt stöd för styrdokument som ett viktigt redskap för biblioteksverksamhet. De kommunala biblioteksplanerna kan rätt utformade vara ett centralt stöd för verksamheten, enligt rekommendationerna.

- Det tar tid och kräver resurser, men med en förståelse av kommunala biblioteksplaner som kraftfulla strategiska styrdokument är det uppgifter som är viktiga att prioritera, skriver Johanna Rivano Eckerdal.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.