Att utforma ett barnbibliotek tillsammans med barn

Region Skåne gav 2014 Malmö stadsbibliotek bidrag för att följa processen med att skapa bibliotekets nya barnavdelning Kanini i samarbete med forskare från Göteborgs universitet och Högskolan i Borås.

Kanini representerar utvecklingen av barnbiblioteken i Sverige som är inne i ett dynamiskt utvecklingsskede. En del av drivkraften i utvecklingen kommer från ambitionen att införliva barnrättskonventionens tankesätt i barnbibliotekets verksamheter, särskilt idén om barns delaktighet.
Rapporten visar att barnbiblioteken kan inkludera och involvera även de allra yngsta barnen i delaktighetsprocesser på konkreta och praktiska sätt och att barnbiblioteket kan fungera som en plats där barn kan utöva medborgarskap.

Forskarna Barbro Johansson och Frances Hultgren har följt processen med att skapa Malmö stadsbibliotek nya barnavdelning. Forskningsprojektets utgångspunkt var att undersöka vad delaktighet betyder i relation till barnen och hur delaktighet kan komma till uttryck i barnbibliotekets gestaltning och verksamheter.

Genom bidraget ville Region Skåne dels stimulera folkbiblioteken att öka samverkan mellan folkbiblioteken och andra områden inom samhällslivet, dels sprida resultaten från forskningen till fler folkbibliotek i Skåne.

Bakgrund

I september 2013 inleddes arbetet med att skapa en ny barnbiblioteksavdelning på Malmö stadsbibliotek. Projektet gavs namnet Lilla Slottet. Den 2 september 2016 invigdes det nya barnbiblioteket med namnet Kanini.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.