Att utforma ett barnbibliotek tillsammans med barn

Region Skåne gav 2014 Malmö stadsbibliotek bidrag för att följa processen med att skapa bibliotekets nya barnavdelning Kanini i samarbete med forskare från Göteborgs universitet och Högskolan i Borås.

Kanini representerar utvecklingen av barnbiblioteken i Sverige som är inne i ett dynamiskt utvecklingsskede. En del av drivkraften i utvecklingen kommer från ambitionen att införliva barnrättskonventionens tankesätt i barnbibliotekets verksamheter, särskilt idén om barns delaktighet.
Rapporten visar att barnbiblioteken kan inkludera och involvera även de allra yngsta barnen i delaktighetsprocesser på konkreta och praktiska sätt och att barnbiblioteket kan fungera som en plats där barn kan utöva medborgarskap.

Forskarna Barbro Johansson och Frances Hultgren har följt processen med att skapa Malmö stadsbibliotek nya barnavdelning. Forskningsprojektets utgångspunkt var att undersöka vad delaktighet betyder i relation till barnen och hur delaktighet kan komma till uttryck i barnbibliotekets gestaltning och verksamheter.

Genom bidraget ville Region Skåne dels stimulera folkbiblioteken att öka samverkan mellan folkbiblioteken och andra områden inom samhällslivet, dels sprida resultaten från forskningen till fler folkbibliotek i Skåne.

Bakgrund

I september 2013 inleddes arbetet med att skapa en ny barnbiblioteksavdelning på Malmö stadsbibliotek. Projektet gavs namnet Lilla Slottet. Den 2 september 2016 invigdes det nya barnbiblioteket med namnet Kanini.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter