Rapport – Att bo och arbeta i Skåne

Flyttningsmönstren gynnar Skåne som får ett nettotillskott av yngre, och befolkningen förväntas öka under de kommande åren

I kustnära områden i västra Skåne pågår en snabb utveckling. Hela Öresundskusten håller på att bli en sammanhängande stadsstruktur. Där bor nu nästan 70 procent av Skånes befolkning.

Mer om hur läget ser ut idag i Skåne beträffande boende arbete och pendling, och frågor relaterade till detta kan du läsa i rapporten "Att bo och arbeta i Skåne" och i de kartor som du hittar här på webben. 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter