Rapporter: Arbetsmarknadskunskap Skåne

Arbetsmarknadskunskap (AMK) skapades för att höja kunskapen om arbetsmarknaden hos barn och ungdomar och därigenom öka ungdomarnas möjlighet att välja vägar som leder till arbete.

Konceptet AMK riktar sig till elever på grund- och gymnasieskolan, där kärnverksamheten utgörs av lektioner i arbetsmarknadskunskap.

Här hittar du rapporter från förstudien, som genomfördes under 2015, och årsrapporter från de första åren.

Dokument

 • Årsrapport Arbetsmarknadskunskap Skåne 2017

  ( .pdf, 719 kB)

  Ladda ner
 • Årsrapport Arbetsmarknadskunskap Skåne 2016

  ( .pdf, 1,7 MB)

  Ladda ner
 • Förstudie 2015

  ( .pdf, 947 kB)

  Ladda ner
 • Delrapport vårdföresläsning 2015-2016

  ( .pdf, 2,5 MB)

  Ladda ner

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter