Årsberättelse Skånes folkhögskolor 2018

I årsberättelsen ges en överskådlig bild av Skånes 18 folkhögskolor, dels genom berättelser från deltagare från olika folkhögskolor i Skåne och dels genom statistik.

Årsberättelse Skånes folkhögskolor 2018Genom berättelserna fångas de synergieffekter som skapas inom folkhögskolans verksamhet, medan statistiken ska ge en tydlig bild av storleken på utbildningar som är finns på Skånes folkhögskolor.

Folkhögskola – en viktig resurs för Skånes utveckling

Ett av de fem prioriterande ställningstagandena i Region Skånes regionala utvecklingsstrategi är att Skåne ska bli en stark hållbar tillväxtmotor. För att nå detta mål behöver Region Skåne stödja verksamheter som underlättar medborgares kliv in på arbetsmarknaden. Genom att främja verksamhet som fångar upp personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, ökar sysselsättningsgraden i Skåne successivt.

Folkhögskolorna erbjuder möjligheter för högre medborgerlig bildning, ökat deltagande i samhällsdebatten och en plattform för fortsatta studier på högskole- och universitetsnivå. Med en mångfald av profiler och spetskompetenser erbjuder folkbildningen utvecklingsmöjligheter för vuxna oavsett var de befinner sig i livet.

Folkhögskolan förbereder deltagare för vidare studier eller yrken genom att erbjuda verktyg för att utveckla kulturella förmågor och kunskaper. För en person som läser estetiska profilkurser vid folkhögskola handlar studierna om personlig utveckling, personliga intressen och kulturell bildning. Det är vanligt att deltagare söker sig till folkhögskola efter högskolestudier, alltså som en fortsättningsutbildning, sabbatsår, fortbildning eller starten på ett nytt vägval i livet.

Folkhögskolorna är även en viktig arbetsgivare för många professionella kulturutövare/konstnärer. Många av lärarna vid estetiska utbildningar är professionella eller semiprofessionella kulturarbetare, med deltidsanställningar inom folkhögskolan.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.