Arkitektur, form och design i Skåne

Arkitektur, form och design är uttryck för kultur och samhällsutveckling i vår tid. I dåtid, nutid och framtid gestaltar dessa uttryck våra livsmiljöer.

Arkitektur, form och design i SkåneOmrådet gestaltad livsmiljö tar vara på insikten om att människors liv påverkar och påverkas av sin omgivning. I stadens utformning såväl som i naturen och på jordklotet. Gestaltad livsmiljö är därför både en kulturfråga och ett tvärsektoriellt område, och lika mycket en löpande process som olika kulturuttryck.

I Skåne och Malmö är arbetet med den gestaltade livsmiljön sedan länge prioriterat och i centrum för utvecklingen. Vår process tar utgångspunkt i samhällets möjligheter och involverar ämnen som demokrati, jämställdhet, hållbarhet, lärande, sociala frågor och näringsliv. Områdets förankring i kulturen och de breda processerna skapar mötesplatser som för samman olika delar av vårt samhälle.

Denna skrift innehåller ett axplock av olika verksamheter inom arkitektur, form och design i Skåne.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.