Arkitektur, form och design i Skåne

Arkitektur, form och design är uttryck för kultur och samhällsutveckling i vår tid. I dåtid, nutid och framtid gestaltar dessa uttryck våra livsmiljöer.

Arkitektur, form och design i SkåneOmrådet gestaltad livsmiljö tar vara på insikten om att människors liv påverkar och påverkas av sin omgivning. I stadens utformning såväl som i naturen och på jordklotet. Gestaltad livsmiljö är därför både en kulturfråga och ett tvärsektoriellt område, och lika mycket en löpande process som olika kulturuttryck.

I Skåne och Malmö är arbetet med den gestaltade livsmiljön sedan länge prioriterat och i centrum för utvecklingen. Vår process tar utgångspunkt i samhällets möjligheter och involverar ämnen som demokrati, jämställdhet, hållbarhet, lärande, sociala frågor och näringsliv. Områdets förankring i kulturen och de breda processerna skapar mötesplatser som för samman olika delar av vårt samhälle.

Denna skrift innehåller ett axplock av olika verksamheter inom arkitektur, form och design i Skåne.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!