Arkitektur, form och design i Skåne

Arkitektur, form och design är uttryck för kultur och samhällsutveckling i vår tid. I dåtid, nutid och framtid gestaltar dessa uttryck våra livsmiljöer.

Arkitektur, form och design i SkåneOmrådet gestaltad livsmiljö tar vara på insikten om att människors liv påverkar och påverkas av sin omgivning. I stadens utformning såväl som i naturen och på jordklotet. Gestaltad livsmiljö är därför både en kulturfråga och ett tvärsektoriellt område, och lika mycket en löpande process som olika kulturuttryck.

I Skåne och Malmö är arbetet med den gestaltade livsmiljön sedan länge prioriterat och i centrum för utvecklingen. Vår process tar utgångspunkt i samhällets möjligheter och involverar ämnen som demokrati, jämställdhet, hållbarhet, lärande, sociala frågor och näringsliv. Områdets förankring i kulturen och de breda processerna skapar mötesplatser som för samman olika delar av vårt samhälle.

Denna skrift innehåller ett axplock av olika verksamheter inom arkitektur, form och design i Skåne.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter