Analys av godsflöden i Skåne

Rapporten belyser bland annat olika trender som har präglat transportsektorn under 2000-talet, hur mycket gods som transporteras och med vilka transportslag.

Rapporten redovisar en uppdatering av tidigare utförda modellanalyser med basåret 2003 och omfattar därtill en bredare analys av godstransporternas utveckling i Skåne mellan 2003 och 2013.

Rapporten är framtagen av Ramböll på uppdrag av Region Skåne. 

Dokument

  • Kortversion: Analys av godsflöden i Skåne

    ( .pdf, 9,3 MB)

    Ladda ner
  • Fullständig version: Analys av godsflöden i Skåne

    ( .pdf, 5,8 MB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.