Analys av godsflöden i Skåne

Rapporten belyser bland annat olika trender som har präglat transportsektorn under 2000-talet, hur mycket gods som transporteras och med vilka transportslag.

Rapporten redovisar en uppdatering av tidigare utförda modellanalyser med basåret 2003 och omfattar därtill en bredare analys av godstransporternas utveckling i Skåne mellan 2003 och 2013.

Rapporten är framtagen av Ramböll på uppdrag av Region Skåne. 

Dokument

  • Kortversion: Analys av godsflöden i Skåne

    ( .pdf, 9,3 MB)

    Ladda ner
  • Fullständig version: Analys av godsflöden i Skåne

    ( .pdf, 5,8 MB)

    Ladda ner

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter