Älsklingsmat och spring i benen

Älsklingsmat och spring i benen är skriven för dig som arbetar med förskolebarn, med syfte att uppmuntra och inspirera till fortsatt arbete med att främja goda och sunda matvanor.

Älsklingsmat och spring i benenInnehållet i broschyren är utformat för att på ett enkelt sätt ge tips och idéer kring arbete med mat, rörelse, återhämtning och vila.

Informationen grundar sig på de svenska näringsrekommendationerna och de riktlinjer som anges av Statens Livsmedelsverk.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter