Älsklingsmat och spring i benen

Älsklingsmat och spring i benen är skriven för dig som arbetar med förskolebarn, med syfte att uppmuntra och inspirera till fortsatt arbete med att främja goda och sunda matvanor.

Älsklingsmat och spring i benenInnehållet i broschyren är utformat för att på ett enkelt sätt ge tips och idéer kring arbete med mat, rörelse, återhämtning och vila.

Informationen grundar sig på de svenska näringsrekommendationerna och de riktlinjer som anges av Statens Livsmedelsverk.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.