Aktionsforskande bibliotekarier – en rapport om läsfrämjande verksamhet

Varje dag bedriver folkbiblioteken ett brett läsfrämjande arbete, och så har det alltid varit. På biblioteken finns en samlad erfarenhet och djupa kunskaper inom området.

Aktionsforskande bibliotekarier – en rapport om läsfrämjande verksamhetTänk att få vara forskare under några månader, och få forska i sitt eget jobb! Den chansen fick femton bibliotekarier och bibliotekschefer från sju bibliotek i Skåne och Halland under hösten 2015 och våren 2016.

Under handledning av forskaren Lotta Bergman fick de möjlighet att på ett konkret sätt koppla sina erfarenheter av läsfrämjande på biblioteket till aktuell forskning.

Med hjälp av metoden aktionsforskning satte de sin egen läsfrämjande verksamhet under luppen. De ställde frågor och formulerade problem och utvecklingsområden. Varför gör vi som vi gör? Vad fungerar och varför?

I den här rapporten berättar deltagarna om sin aktionsforskning i tio olika läsfrämjande projekt och om sina erfarenheter av att delta i en forskningscirkel.

Rapporten innehåller också en inledning av forskaren Lotta Bergman, Malmö högskola, där hon närmare förklarar vad aktionsforskning och forskningscirklar är, och hur metoderna kan användas för att utveckla bibliotekens läsfrämjande verksamhet.

Del i Region Skånes satsning på läsfrämjande

Publikationen är en del i Region Skånes satsning på läsfrämjande. Region Skånes kulturförvaltning, har arrangerat forskningscirklarna tillsammans med Malmö högskola och de blev möjliga tack vare bidrag från Kulturrådet.

Dokument

  • Aktionsforskande bibliotekarier – en rapport om läsfrämjande verksamhet

    ( .pdf, 1,3 MB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!