Skåne – i Europas centrum och Sveriges periferi

Hur ser Skåne ut i ett jämförande europeiskt perspektiv? Vilka styrkor och svagheter har Skåne i jämförelse med andra regioner?

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter