Möten mellan amatörkultur och professionellt utövande i studieförbundens konst- och kulturverksamheter i Region Skåne

En bro, brygga eller något annat?

Omslag Möten mellan amatörkultur och professionellt utövande i studieförbundens konst- och kulturverksamheter i Region SkåneMålet med rapporten är att beskriva och analysera relationen mellan de tio studieförbunden och professionella konst- och kulturutövare i studieförbundens konst- och kulturverksamhet i Skåne.

Rapporten visar att samverkan mellan professionella konst- och kulturutövare och studieförbunden upplevs gagna båda parter.

Rapporten är skriven av Lisa Dahlquist, Institutionen för Kulturvetenskaper, Lunds universitet på uppdrag av Region Skåne.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.