Kulturnämndens verksamhetsplan och budget 2022

Kulturnämndens budget för 2022 omsluter 574,8 miljoner kronor. Drygt 500 miljoner kronor fördelas till ett 90-tal kulturverksamheter som årligt verksamhetsstöd.

Kulturnämndens verksamhetsplan och budget 2022 Regionbidraget från regionfullmäktige har ökat med 15 miljoner jämfört med föregående år, det blir 339,3 miljoner kronor.

Statsbidraget inom ramen för kultursamverkansmodellen är fastställt till 235,7 miljoner kronor, vilket är en ökning med drygt 15 miljoner kronor jämfört med 2021.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.