Kartläggning och analys av museernas arbete med samverkan och förmedling

Region Skånes kulturförvaltning har gjort en kartläggning över hur elva Skånska museer, med verksamhetsbidrag från Region Skåne, arbetat med förmedling och samverkan.

Utredning gällande museer inom kulturarvsområdet 2014-2016Kartläggningen har tittat på geografisk spridning, upptagningsområden, utvecklingsbidrag och museipedagogernas roller. Kartläggningen visar att museerna tillsammans lockar alltfler besökare till sina verksamheter, samtidigt som några museer uppvisar en låg andel besökande barn och unga i förhållande till befolkningsunderlaget. Barn och unga lyfts som en särskild målgrupp i villkor för verksamhetsbidrag. Flera museer har bred extern samverkan med olika aktörer utanför museisektorn, samverkan inom museisektorn kan dock utvecklas ytterligare.

Kartläggningen har tittat på perioden 2014-2016 och museernas redovisade material samt utredningar och utvärderingar som tidigare gjorts kring regionalt finansierad museiverksamhet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.