Hiphop som folkbildning med implikationer på läs- och skrivfrämjande

Studieförbundens hiphopledare utvecklar metoder som stimulerar ungas skrivande samtidigt som de ger innovativa metoder som kan användas i kommunala skolor. Det visar en rapport av Johan Söderman.

Rapport: Hiphop som folkbildning med implikationer på läs- och skrivfrämjande. Rapporten "Hiphop som folkbildning med implikationer på läs- och skrivfrämjande" är en forskarstudie av Johan Söderman på Malmö högskola. Uppdraget från Region Skåne var att studera kopplingen mellan läs- och skrivfrämjande och unga som deltar i hiphopaktiviteter inom olika skånska studieförbund. Forskningsstudien bidrar till att följa upp Region Skånes satsningar på läs- och skrivfrämjande gentemot studieförbunden under åren 2014-2015.

Rapporten visar att de skånska studieförbundens hiphopverksamhet utvecklar pedagogiska metoder som kan bli en resurs för lärare i kommunala skolor. De pedagogiska metoder som hittills arbetats fram behöver dock dokumenteras och det finns också ett behov av att skapa ett nätverk för hiphop-pedagoger från samtliga studieförbund för att ledare/eldsjälar ska kunna inspireras av varandras metoder, erfarenheter och kunskaper.

Hiphopverksamheterna, som vänder sig till unga 13-25 år, visar en stor bredd med läsecirklar, skrivarverkstäder, show, musikal, föreläsningar, konferenser och kollo samt mer traditionella studiecirklar i rap och dans.
Inom ramen för undersökning har Johan Söderman låtit intervjua både ledare/eldsjälar och deltagare i hiphopverksamhet inom olika studieförbund i Skåne. Rapporten har genom intervjuerna konkret undersökt hur aktörerna inom hiphopverksamheter talar om hiphop, om läsning och skrivande, både individuellt och i grupp.

Forskningsstudien sätter in hiphop i ett större sammanhang – hur den kan bidra till språklig utveckling, samt hur läs- och skrivfrämjande är förbundet med bildning, demokrati och delaktighet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.