Samverkansmedel idéburen sektor

Region Skåne erbjuder möjligheten att söka samverkansmedel för lokala satsningar som kan bidra till en stärkt social hållbarhet och minskad ojämlikhet i hälsa i Skåne.

De idéburna organisationerna i Skåne står för en betydelsefull del av demokratin och utgör därför en viktig del av samhällsutvecklingen. Samverkan mellan Region Skåne och idéburen sektor går under namnet Överenskommelsen Skåne och är unik i sitt slag och den första i Sverige.

Överenskommelsen Skåne

För att stimulera utvecklad lokal samverkan med idéburen sektor riktas medel till insatser som sker i samverkan mellan idéburna organisationer och kommun.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter