Idéburet offentligt partnerskap

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en partnerskapsrelation mellan den offentliga och den idéburna sektorn för att stötta en verksamhet som hanterar någon form av samhällsutmaning.

Överenskommelse om IOP beslutas ofta runt en speciell verksamhet, som ägs av den idéburna organisationen, men som den offentliga sektorn vill medverka i. I överenskommelsen bestäms vad partnerskapet gäller, vilka resurser respektive part ska bidra med, hur länge partnerskapet ska gälla och andra särskilda förutsättningar.

Krav på innehållet i tjänsten

IOP är en form av finansiellt stöd, men ska inte förväxlas med verksamhetsstödet till organisationer/föreningar, som i huvudsak är till för att främja föreningarna generellt. 

IOP ställer större krav på leverans av en tjänst eller specifik verksamhet. En överenskommelse om IOP kan till exempel handla om volontärer som stöttar äldreomsorgen genom sociala aktiviteter med de äldre, om läxläsning med barn eller aktiviteter för nyanlända.

Överenskommelse om IOP kan slutas såväl inom hälso- och sjukvård som inom regional utveckling.

Ingå en överenskommelse om IOP med Region Skåne

IOP som form är relativt nytt och under utveckling. Att komma fram till ett IOP är en process som till stor del handlar om att skapa mesta möjliga samhällsnytta.

Om din förening/organisation har en idé som ni vill diskutera är ni välkomna att kontakta Region Skåne. Kontaktperson är Lene Hansson, se kontaktuppgifter på denna sida.

Mer om IOP

Modellen för idéburet offentligt partnerskap har ursprungligen utvecklats av Forum, som är en intresseorganisation för ideella organisationer. På deras webbplats finns mer information om IOP.

IOP på Socialforum.se

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter