Idéburet offentligt partnerskap

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en partnerskapsrelation mellan den offentliga och den idéburna sektorn för att stötta en verksamhet som hanterar någon form av samhällsutmaning.

Överenskommelse om IOP beslutas ofta runt en speciell verksamhet, som ägs av den idéburna organisationen, men som den offentliga sektorn vill medverka i. I överenskommelsen bestäms vad partnerskapet gäller, vilka resurser respektive part ska bidra med, hur länge partnerskapet ska gälla och andra särskilda förutsättningar.

Krav på innehållet i tjänsten

IOP är en form av finansiellt stöd, men ska inte förväxlas med verksamhetsstödet till organisationer/föreningar, som i huvudsak är till för att främja föreningarna generellt. 

IOP ställer större krav på leverans av en tjänst eller specifik verksamhet. En överenskommelse om IOP kan till exempel handla om volontärer som stöttar äldreomsorgen genom sociala aktiviteter med de äldre, om läxläsning med barn eller aktiviteter för nyanlända.

Överenskommelse om IOP kan slutas såväl inom hälso- och sjukvård som inom regional utveckling.

Ingå en överenskommelse om IOP med Region Skåne

IOP som form är relativt nytt och under utveckling. Att komma fram till ett IOP är en process som till stor del handlar om att skapa mesta möjliga samhällsnytta.

Om din förening/organisation har en idé som ni vill diskutera är ni välkomna att kontakta Region Skåne. Kontaktperson är Lene Hansson, se kontaktuppgifter på denna sida.

Mer om IOP

Modellen för idéburet offentligt partnerskap har ursprungligen utvecklats av Forum, som är en intresseorganisation för ideella organisationer. På deras webbplats finns mer information om IOP.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.