Vägar till hållbar utveckling i Skåne

Utvecklingsarbetet i Skåne ska, enligt den av Regionfullmäktige fastställda utvecklingsstrategin Det Öppna Skåne 2030, bidra till FN:s globala mål i Agenda 2030 för att säkra en miljömässig, social och ekonomisk hållbar utveckling.

Kunskap, inspiration och verktyg
Genom projektet ”Vägar till hållbar utveckling” ska både Region Skånes medarbetare och andra utvecklingsaktörer i Skåne få kunskap, inspiration och verktyg för detta hållbarhetsarbete i vardagen. Projektet finansieras av Tillväxtverket och Region Skåne.

Ökad konkurrenskraft genom hållbarhet
Almi och Hållbar utveckling Skåne är samarbetspartners i projektet. Deras insatser ska bidra till att bygga ett robust skånskt näringsliv där de ekonomiska effekterna blir mindre vid kris och skapar trygghet i samhället.  Det görs till exempel genom "FNs hållbarhetsmål - ett smörgåsbord för nya affärer" som är en satsning på främst små och medelstora företag som ofta har svårt att prioritera hållbarhetsarbete. Aktiviteten riktar sig till kommunernas näringslivskontor i första steget och genomförs av Hållbar utveckling Skåne, utifrån en modell som är framtagen av Ystads kommun. 

Här kan du ta del av hur två skånska företag, PolyKemi i Ystad och Bona i Malmö, ser att hållbarhet kan leda till ökad konkurrenskraft:

Erfarenheter i andra regioner:
Läs mer om hur andra regioner i Sverige arbetar med hållbar utveckling:

Så arbetar regionerna - Hållbar utveckling i regionerna - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!