Vägar till hållbar utveckling i Skåne

Utvecklingsarbetet i Skåne ska, enligt den av Regionfullmäktige fastställda utvecklingsstrategin Det Öppna Skåne 2030, bidra till FN:s globala mål i Agenda 2030 för att säkra en miljömässig, social och ekonomisk hållbar utveckling.

Kunskap, inspiration och verktyg
Genom projektet ”Vägar till hållbar utveckling” ska både Region Skånes medarbetare och andra utvecklingsaktörer i Skåne få kunskap, inspiration och verktyg för detta hållbarhetsarbete i vardagen. Projektet finansieras av Tillväxtverket och Region Skåne.

Våren 2022 sammanställde Ramboll, inom ramen för projektet, en målanalys av kopplingarna mellan Agenda 2030, den regionala utvecklingsstrategin Det Öppna Skåne 2030 och sex tillhörande områdesstrategier. Analysen ligger till grund för fortsatt arbete.

Ökad konkurrenskraft genom hållbarhet
Almi och Hållbar utveckling Skåne är samarbetspartners i projektet. Deras insatser ska bidra till att bygga ett robust skånskt näringsliv där de ekonomiska effekterna blir mindre vid kris och skapar trygghet i samhället.  Det görs till exempel genom "FNs hållbarhetsmål - ett smörgåsbord för nya affärer" som är en satsning på främst små och medelstora företag som ofta har svårt att prioritera hållbarhetsarbete. Aktiviteten riktar sig till kommunernas näringslivskontor i första steget och genomförs av Hållbar utveckling Skåne, utifrån en modell som är framtagen av Ystads kommun.

Här kan du ta del av hur två skånska företag, PolyKemi i Ystad och Bona i Malmö, ser att hållbarhet kan leda till ökad konkurrenskraft:

Erfarenheter i andra regioner:
Läs mer om hur andra regioner i Sverige arbetar med hållbar utveckling:

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.