Skånska lärdomar – en mötesserie om hur olika aktörer bidrar till Det Öppna Skåne 2030

Arbetet med att genomföra utvecklingsstrategin Det Öppna Skåne 2030 kan ses som en lärandeprocess där utfall och resultat prövas mot de redskap och metoder olika aktörer använt. Mötesserien Skånska lärdomar syftar till att lyfta konkreta exempel på insatser som alla i Skåne kan lära något av.

Skånska lärdomar handlar om olika teman vid varje tillfälle och tar avstamp i Skånes utmaningar som framgår av såväl utvecklingsstrategin som dagsaktuell omvärldsanalys.

Tema och program publiceras löpande i Utveckling Skånes kalender.

Målgrupper för och medverkande i Skånska lärdomar är utvecklingsaktörerna i Skåne; det vill säga kommunerna, statliga myndigheter, lärosäten, idéburen sektor, näringslivet, arbetsmarknadens parter, invånare och regionen.

Dokumentation från tidigare Skånska lärdomar finns nedan:

 

Skånska lärdomar om ungas psykiska hälsa, 2021-10-28

Skånska lärdomar om ungdomars delaktighet, 2021-11-11

Skånska lärdomar om elektrifiering, 2021-12-16

Skånska lärdomar om framtidens livsmedelssektor, 2022-01-27

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.