Äldre man har ett litet barn i famnen. I bildruta två syns rosa omslag till Den regional utvecklingsstrategin.

Så går samtalen till

Under hösten och vintern 2018 anordnar vi flera tillfällen för samtal kring hur vi tillsammans kan aktualisera den regionala utvecklingsstrategin (RUS) och fördjupa vårt regionala samarbete.

Vill du delta i samtalen så håll utkik i vår kalender, där lägger vi upp de möten som det går att anmäla sig till.

Detta diskuterar vi

Under våra samtal kommer vi att fokusera på följande punkter:

  • Innehåll i RUS

Vi ska tillsammans diskutera om strategin fortfarande är aktuell i förhållande till de förändringar som skett i omvärlden. Stöds vision och ställningstagande fortfarande av alla utvecklingsaktörer i Skåne?

  • Genomförande av RUS

Vi presenterar resultatet och rekommendationer från utvärderingen. Vi diskuterar hur genomförandet av strategin kan bli bättre.

Analys, utvärdering och resultat

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter