Två unga tjejer står framför ett träd, lutar sig mot varandra och ler. I andra bilden syns omslaget till Den regionala utvecklingsstrategin.

Samtal om Det öppna Skåne 2030

Under höst och vinter 2018 ser vi över den regionala utvecklingsstrategin för att göra den mer aktuell och hitta bättre metoder för genomförande. Jobbar du med utveckling av Skåne kan du delta i arbetet.

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) antogs 2014. Sedan dess har samhällsutvecklingen inom vissa områden förändrats och processer i omvärlden pågår som kan komma att påverka strategins aktualitet och genomslagskraft. 

Under 2018 har Region Skåne gjort ett antal analyser som granskar den regionala utvecklingsstrategins styrande förmåga och dess relation till omvärlden.

Resultatet av översynen och samtalen med förslag om fortsatt process kommer att överlämnas till regionstyrelsen under våren 2019.

Hur kan du delta?

Vi håller samtal kring utvecklingsstrategin under hösten och vintern. Vill du få en överblick över alla samtalstillfällen och vad vi ska vi prata om? All information finns på sidan Så går samtalen till.

Har du förslag på saker du vill diskutera? Kanske vill du att vi har ytterligare samtal?

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter