Skåne ska bli en stark hållbar tillväxtmotor

Skåne har goda förutsättningar att bli en hållbar tillväxtmotor med bra internationellt anseende. Vi har ett gott geografiskt läge i Öresundsregionen och norra Europa, med Köpenhamn som närmaste granne.

Skåne är en kreativ mötesplats för människor med olika bakgrund och kompetens, en kulturell smältdegel för nya idéer och lösningar. Vi har en ung och växande befolkning. Och snart finns två världsunika forskningsanläggningar på plats: ESS och MAX IV. Detta ska vi ta tillvara på så att Skåne i högre grad kan bidra till Sveriges tillväxt.

Att fler har ett arbete att gå till är en avgörande framtidsfråga. Var och en måste få möjlighet att öka sin kompetens och att komma in på arbetsmarknaden. Vi ska arbeta för att lyfta våra befintliga företag och stimulera deras innovationsförmåga, export och utvecklingsförutsättningar.

Vårt tillväxtarbete behöver dra nytta av Skånes potential och olika förutsättningar.

Vi ska:

  1. Öka Skånes innovativa förmåga
  2. Förbättra matchningen på arbetsmarknaden
  3. Bygg en stark utbildningsregion
  4. Agera för fler investeringar och finansierings-möjligheter i regionen
  5. Dra nytta av samhällseffekterna kring ESS och MAX IV
  6. Stärka förutsättningarna för att starta och driva företag

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter