Skåne ska utveckla morgondagens välfärdstjänster

Skåne står inför ett paradigmskifte vad gäller människors ökade krav och förväntningar på välfärden.

Hög kvalitet, direkt tillgång, valfrihet, snabb service, skräddarsydda tjänster, flexibla lösningar samt ett brett och varierat utbud är krav och förväntningar som morgondagens Skåne måste leva upp till.

Välfärdstjänster av hög kvalitet, oavsett om det gäller förskola, skola, hälso- och sjukvård eller omsorg, är en konkurrensfördel och viktiga för Skånes attraktionskraft och tillväxt. Skåne ska proaktivt och ledande investera i och utveckla morgondagens välfärdstjänster med människans önskemål och behov som utgångspunkt.

Vi ska:

  1. Underlätta människors möjligheter att påverka välfärdsutbudet
  2. Säkerställa en personcentrerad vård
  3. Utveckla framtidens hälso- och sjukvård samt omsorg
  4. Investera i förändringsledarskap och samutveckling
  5. Säkerställa att alla barn har tillgång till en bra skolgång

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter