Skåne ska vara globalt attraktivt

Skånes utveckling är starkt kopplad till samspelet med omvärlden. Skånes strategiska läge ger oss unika förutsättningar, vi är ett nav i Skandinavien och södra Östersjöområdet och direkt kopplade till Köpenhamn.

Tillsammans med Köpenhamnsområdet har Skåne unika möjligheter att utveckla Öresundsregionen som internationell tillväxtmotor. När Fehmarn-bältförbindelsen öppnar 2021 knyts Skåne allt närmare norra Tyskland, Europa och centrala delarna av EU med ökade möjligheter att skapa vidgade arbets- och utbildningsmarknader och öka vårt forsknings- och näringslivsutbyte.

Det öppna Skåne ska utvecklas som en internationellt attraktiv plats att besöka, bo och verka i – för såväl människor som för företag. Skåne ska bli en av de mest dynamiska regionerna i världen. Vi ska sätta Skåne på världskartan.

Vi ska:

  1. Göra Skåne mer känt i omvärlden
  2. Dra nytta av Skånes internationella befolkning och profil
  3. Göra Skåne till internationellt föredöme
  4. Stärka den internationella tillgängligheten
  5. Vidareutveckla den gränsöverskridande arbetsmarknaden
  6. Agera strategiskt på nationella och internationella arenor

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter