Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet

Skånes befolkning mår bra och lever allt längre, men samtidigt begränsas i dag många människors liv av ohälsa, arbetslöshet och utanförskap.

Målet är att alla människor ska ges grundläggande förutsättningar att efter egen förmåga forma sitt liv, och delta och bidra i samhället. Vi ska forma ett öppet Skåne där människans önskemål, initiativ, entreprenöriella drivkraft och behov styr utvecklingen.

Människor ska känna att de är delaktiga i samhället, att vi bryr oss om våra medmänniskor och att det är värdefullt att engagera sig i arbete som förbättrar vår gemensamma framtid.

I Skåne ska alla barn må bra och ha möjlighet att utvecklas till sin fulla potential. Fler ska vilja flytta till Skåne för att leva och verka här. Fler ska också vilja och våga sätta barn till världen.

Vi ska:

  1. Stärka individens egen kraft och frihet
  2. Skapa förutsättningar för att alla ska ha makt att forma sitt eget liv
  3. Stärka möjligheten till livslångt lärande
  4. Stärka entreprenörskapet och den egna innovationskraften
  5. Dra nytta av kulturen som utvecklingsfaktor
  6. Arbeta för en förbättrad och mer jämlik hälsa
  7. Skapa hållbara och attraktiva livsmiljöer
  8. Säkerställa att platsen Skåne mår bra

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter