Skåne ska dra nytta av sin flerkärniga ortstruktur

Skåne är med sina 1,3 miljoner invånare en av Sveriges tre storstadsregioner. Med 250 tätorter har Skåne en större täthet av orter än någon annan del av Sverige. Den flerkärniga ortstrukturen är en av Skånes styrkor.

Variationen av byar, orter, städer, skogar, åkrar, parker, stränder och hav inom en relativt liten yta med korta avstånd och hög tillgänglighet är unikt för Skåne och gör oss attraktiva.

Skåne har flera tydliga regionala kärnor och tillväxtmotorer som ger en mångfald av livsmiljöer där människor kan mötas, leva och verka tillsammans utan att resa långa sträckor. Vi ska skapa möjligheter för människor att kunna bo, leva och verka i hela Skåne.

Vi ska satsa på att utveckla kommunikationer, framför allt kollektivtrafiken, som bidrar till att alla invånare kan ta sig till och från jobb, studier eller kultur- och fritidsaktiviteter på ett klimatneutralt och energisnålt sätt – oavsett var de bor.

Vi ska:

  1. Stärka tillgängligheten och binda samman Skåne
  2. Satsa på Skånes tillväxtmotorer och regionala kärnor
  3. Utveckla möjligheten att bo och verka i hela Skåne
  4. Stärka stad och landsbygd utifrån sina respektive behov och utveckla samspelet mellan dem
  5. Utveckla Skåne hållbart och resurseffektivt
  6. Stärka det regionala samarbetet

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter