Målbild - Det öppna Skåne 2030

Skåne år 2030 är öppet. Öppet i sinnet, öppet för alla och med ett öppet landskap. Vi välkomnar nya människor och nya influenser med öppna armar. Vi är porten till Sverige och ut i världen.

I det öppna Skåne rör sig människor fritt över olika gränser. Mellan stadsdelar. Mellan städer. Mellan tätort och landsbygd. Mellan bebyggelse och natur. Mellan kommuner. Mellan regioner. Mellan länder. Men också mellan olika grupper, mellan olika kulturer, mellan olika branscher, mellan jobb och utbildningar.

Det öppna Skåne vet värdet av samarbete och erbjuder möten och möjligheter. Här finns det mesta för de flesta: människor, upplevelser, arbete, kultur, idrott, sammanhang, kapital, nya idéer, innovation och entreprenörskap, utbildning, natur, ren luft, dofter och smaker finns i en uppsjö av varianter. Mångfalden är vårt starkaste signum. Här finns livskvalitet och puls.

I det öppna Skåne är människors lika värde och möjlighet att påverka grundläggande i utvecklingen. En välkomnande attityd är en del av det öppna Skånes attraktionskraft.

I det öppna Skåne välkomnas både fler besökare och nya invånare i samtliga delar av regionen. Här finns hela världen representerad och alla människor ses som en tillgång oavsett var de kommer ifrån. Arbetsmarknaden och samhället är jämlikt, jämställt och tillgängligt. I det öppna Skåne finns jobben.

I det öppna Skåne är storstaden granne med den lilla byn på landet. Vår flerkärniga karaktär och våra goda kommunikationer skapar dynamik och många sätt att leva på. Det öppna Skåne har en balanserad och hållbar markanvändning och är väl sammanbundet. Här vet vi värdet av ett mer gemensamt agerande och har utvecklade former för regional planering.

I det öppna Skåne har alla likvärdiga möjligheter att förverkliga sina mål i livet, att ha god hälsa och välbefinnande. Här erbjuds en jämlik hälso- och sjukvård på jämställda villkor och välfärdstjänster med hög kvalitet och tillgänglighet. I det öppna Skåne är det tryggt att leva.

I det öppna Skåne mår såväl skåningen som platsen bra. Och det beror på att det öppna Skåne är hållbart. Grunden vilar på ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Dessa tre hållbarhetsperspektiv är fullständigt integrerade i vårt agerande; när vi fattar beslut om hur vi planerar, hur vi bygger, hur vi förflyttar oss, hur vi utvecklar hälso- och sjukvården, hur vi konsumerar, hur vi odlar, hur vi nyttjar skogen och hur vi transporterar gods. Det öppna Skåne är i balans.

I det öppna Skåne är en global gränsöverskridande samverkan och utveckling en självklarhet. Skånes unika läge och öppenhet för nya influenser har format vår identitet. Det öppna Skåne är ett nav och en mötesplats.

I det öppna Skåne finns en atmosfär, ett öppet sinne och förändringskapacitet som skapar beredskap för det oväntade och lust till ständig utveckling. Det öppna Skåne är en internationell, dynamisk och attraktiv plats med hög livskvalitet.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter