Organisation

Region Skåne arbetar med regionala utvecklingsfrågor kopplat till samhällsplanering, näringslivsutveckling, kollektivtrafik, kulturutveckling, miljöutveckling, folkhälsa och marknadsföring.

Avdelningen för regional utveckling

Avdelningen för regional utveckling består av flera enheter med olika inriktning, till exempel samhällsplanering, samhällsanalys och internationella relationer. I avdelningen ingår även en ledningsstab, en administrativ enhet,  och den regionala kollektivtrafikmyndigheten.

Avdelningen har ungefär 120 anställda och den leds av utvecklingsdirektör Ulrika Geeraedts. Avdelningen är en del av Region Skånes förvaltning Koncernkontoret.

Region Skånes kulturförvaltning

Region Skånes kulturförvaltning initierar och driver utvecklingsarbete på uppdrag av kulturnämnden. Förvaltningen arbetar processinriktat tillsammans med kommunerna och kulturlivets intressenter för att utveckla Skåne som kulturregion.

Förvaltningschef är Gitte Wille som rapporterar till utvecklingsdirektör Ulrika Geeraedts.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!