Organisation

Region Skåne arbetar med regionala utvecklingsfrågor kopplat till samhällsplanering, näringslivsutveckling, kollektivtrafik, kulturutveckling, miljöutveckling, folkhälsa och marknadsföring.

Avdelningen för regional utveckling

Avdelningen för regional utveckling består av flera enheter med olika inriktning, till exempel samhällsplanering, samhällsanalys och internationella relationer. I avdelningen ingår även en ledningsstab, en administrativ enhet,  och den regionala kollektivtrafikmyndigheten.

Avdelningen har ungefär 120 anställda och den leds av tf utvecklingsdirektör Richard Gullstrand. Avdelningen är en del av Region Skånes förvaltning Koncernkontoret.

Region Skånes kulturförvaltning

Region Skånes kulturförvaltning initierar och driver utvecklingsarbete på uppdrag av kulturnämnden. Förvaltningen arbetar processinriktat tillsammans med kommunerna och kulturlivets intressenter för att utveckla Skåne som kulturregion.

Förvaltningschef är Gitte Wille som rapporterar till tf utvecklingsdirektör Richard Gullstrand.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.