Fem personer på en scen under bostadsforum i Malmö.

Stort intresse för skånskt bostadsforum

Den 16 november ägde Skånskt bostadsforum 2022 rum på Folk Mat & Möten i Malmö. Intresset för att träffas, lära och prata om vilka utmaningar vi står inför och hur vi kan tänka kring dem, var stort bland aktörerna på den skånska bostadsmarknaden.

Skånskt bostadsforum är en årligt återkommande heldagskonferens med syfte att sprida kunskap och skapa samsyn kring regionala bostadsfrågor. Konferensen vänder sig till samtliga aktörer på den skånska bostadsmarknaden, såväl offentliga som privata, och arrangeras av Region Skåne inom ramen för Skånskt bostadsnätverk.

Årets tema - vägen framåt för bostadspolitiken

Temat för årets konferens var Vägen framåt för bostadspolitiken och innehöll olika moment där deltagarna fick delta i diskussioner kring hur vi formar framtidens bostadspolitik samt identifiera utmaningar på den skånska bostadsmarknaden. Resultatet av diskussionerna blir inspel till Skånskt bostadsnätverks aktiviteter under det kommande året.

Deltagarna fick även en inblick i aktuell forskning kring hyresvärdarnas uthyrningskrav, ta del av Regional flyttkedjestudie för Skåne och lyssna till bland andra de bostadspolitiska experterna Emma Hult och Stefan Attefall som reflekterade kring utmaningar för framtidens bostadspolitik.

Medverkade gjorde även Richard Gullstrand, Ola Melin, Martin Ärnlöv, Anna Broman, Martin Hofverberg, Martin Ingvarson, Anna Heide, Mervan Sert, Martin Grander, Ted Lindqvist, Mattias Bjellvi, Lena Wetterskog Sjöstedt, Karl McShane, Sinna Broberg, Johanna Andersson, Hanna Negash och moderatorn Anna Balkfors.

Ta del av PowerPoint-presentationen från dagen