Vi blir fler i Skåne

Invånarantalet i Skåne fortsätter att öka enligt en ny befolkningsprognos för perioden 2019-2028. Ökningen i Skåne förväntas dessutom vara större än hela landets förväntade utveckling under samma tid.

Enligt prognosen kommer Skånes befolkning öka med 9,1 procent, vilket motsvarar cirka 124 000 invånare. Ökningstakten förväntas vara starkare i början av prognosperioden då den stora flyktingströmmen under 2015, fortfarande påverkar befolkningsutvecklingen då personer som nu beviljas uppehållstillstånd blir folkbokförda.

Skillnad öst och väst

Åldersstrukturen skiljer sig mellan Skånes västra och östra sida vilket påverkar den naturliga folkökningen. I västra Skåne, framför allt i sydväst, är befolkningen yngre och det föds många barn, vilket ger en naturlig folkökning. Den östra sidan av Skåne har nästan inte någon naturlig folkökning alls.

Prognosen visar även på en ökad koncentration av unga till de stora städerna, samt större demografiska skillnader mellan stad och land. Malmö, Lund och Helsingborg förväntas vara de kommuner som ökar mest, räknat i antal personer.

Stor inflyttning

Flyktingströmmarna, som varit stora under framförallt 2015, förväntas minska kraftigt under prognosperioden. Detta på grund av bland annat gränskontroller och hårdare lagstiftning i många EU länder såväl som i Sverige.

Befolkningsökningen beror främst på kombinationen av ökat barnafödande och stor inflyttning vilket gör att Skåne kommer ha en stark befolkningstillväxt de närmsta åren. Under prognosperioden kommer även Skånes åldersstruktur att förändras. Det är framförallt grupperna äldre barn och personer över 80 år som förväntas öka mest.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter