Träffar för fler hållbara resor i Skåne

Vad behövs för att få fler att välja cykeln och hur tänker vi egentligen när vi gör våra transportval? Detta och mycket mer diskuteras när Region Skåne bjuder in till tematräffar om hållbart resande.

På träffarna lyfts exempel på konceptet, Mobility Management, alltså hur vi kan främja hållbara transporter genom att förändra resenärers attityder och beteenden. Konceptet kan användas som ett komplement till traditionell trafikplanering, i form av exempelvis informationsinsatser.

Vem cyklar?

På tematräffen Vem cyklar? diskuterades vad det är som får oss att välja cykeln framför bilen. De samhälleliga skälen är många, det är bra för klimatet och folkhälsan, det minskar luftföroreningar och buller i staden. Men vad ställer vi för krav på våra transportmedel för att få vardagen att gå ihop?

– För individen är det förstås viktigt att inte komma för sent till jobbet – då tenderar man att resonera pragmatiskt kring sitt val av färdmedel. En viktig anledning är alltså hur attraktivt det är att cykla jämfört med andra alternativ, säger Jonas Hedlund, strateg för hållbart resande på Region Skåne.

För att kunna påverka människors transportval måste alltså de hållbara alternativen förenkla människors vardag på olika sätt. Som exempel togs pendlingen in till Malmö från angränsande städer.

– Att få pendlare från Höllviken att låta bilen stå och istället trampa till stan, det är svårt. Men någonstans runt Tygelsjö, med en mil in till centrum, då börjar det tidsmässigt bli rationellt att cykla. Tidsförlusten gentemot bil är liten, konstaterar Jonas Hedlund.

Läs hela artikeln från tematräffen

Hållbara resor för barn och unga

I Sverige har skolresor på cykel minskat med 48 procent sedan mitten av 90-talet. Nästa träff inom nätverket handlar om barn och ungas resande och hur vi kan få fler att resa aktivt och miljövänligt med hjälp av beteendepåverkande insatser.

Tematräffen arrangeras i Lomma där vi får höra om kommunens satsning Min smarta väg till skolan som fått både elever, föräldrar och personal att använda mer hållbara färdmedel till och från skolan.

Fakta

Tematräffarna är en del i en mötesserie som dragits igång inom nätverket för hållbart resande. Syftet är att dela kunskap och erfarenheter om hur vi kan arbeta för att öka andelen hållbara resor i Skåne. Nätverket består av representanter från Skånes kommuner, Trafikverket, Länsstyrelsen och Kommunförbundet Skåne.

Mötesserien är en del av Region Skånes arbete med att tillämpa Mobilitetsplan för Skåne, där cyklandet beskrivs som en viktig förutsättning för ett hållbart transportsystem.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter