två personer cyklar i ett landksap med ängar och stenröse

Ny nationell cykelturismled i Skåne

Skånes arbete för att bli Sveriges bästa cykelregion stärks när Sydkustleden får status som nationell cykelturismled.

2019 blir det invigning av den nya leden som går utmed Skånes kust mellan Helsingborg och Simrishamn och binder samman de redan befintliga cykellederna Kattegattleden och Sydostleden. Därmed får turister och boende 90 mil sammanhängande cykelled mellan Göteborg och Växjö, via Skåne.

Höga krav

Kraven för att godkännas som en nationell cykelturismled är höga vad gäller exempelvis sevärdheter, service och trafiksäkerhet. Det är Trafikverket som står bakom klassificeringen och Skåne kan nu stoltsera med att samtliga nationella cykelturismleder i Sverige angör Skåne.

Cykellededen kompletterar Region Skånes arbete med Skåneleden och satsningarna på mountainbikecykling.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter