Ett sammanhängande transportsystem i Greater Copenhagen

I december gav Interreg-sekretariatet för Öresund-Kattegat-Skagerrak klartecken för projektet "Ett sammanhängande transportsystem i Greater Copenhagen", som nu närmar sig officiell projektstart.

Region Skåne är lead partner i projektet och Bengt Nilsson är projektledare för samarbetet som inkluderar 10 parter i Sverige och Danmark.

Syftet med projektet är att bidra till förverkligandet av Greater Copenhagens målbild för transportsystemet, Trafikcharter, och ska bland annat resultera i att en systemplan tas fram till år 2050 för hur tågtrafiken ska utvecklas. Arbetet går nu fram i tre delprojekt:

  • "Strategiska scenarier för tågtrafiken i Greater Copenhagen" - ska resultera i systemplan för tågtrafiken till 2050
  • "Ett sammanhängande kollektivtrafiksystem" – kartläggning av hinder och framtagande av en action plan för ökat gränsöverskridande kollektivtrafikresande
  • "Framtidens mobilitet" - brett täckande arbete för mobilitetsfrågor och fördjupad analys av fossilfria bränslen i transportsystemen

- Det första delprojektet tar bland annat fasta på vikten av nya fasta Öresundsförbindelser. Särskilt gäller detta förbindelsen mellan Helsingborg och Helsingör, och Öresundsmetron mellan Malmö-Köpenhamn. Ett syfte är att titta på dessa projekt och se vad de kan ha för samhällsekonomiska effekter, såväl för Greater Copenhagen som i ett större geografiskt perspektiv, säger projektledare Bengt Nilsson, som även ser fördelarna med fördjupat samarbete.

- Projektet syftar också till att skapa nya samarbetsarenor kopplat till transportfrågor inom Greater Copenhagen.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter